//////

Archive for Październik, 2010

Do powierzchni Ziemi docierają meteoryty, których wiek ocenia się na 4,5 miliarda lat. (Przy­puszcza się, że pochodzą one z planety, która poru­szała się niegdyś między orbitami Jowisza i Marsa i rozpadła prawdopodobnie pod działaniem sił pły­wowych, wywołanych przyciąganiem Jowisza. Od­łamki tej planety krążą obecnie  jak się sądzi — w pobliżu dawnej orbity; obserwuje się tam pierścień asteroidów. Niektóre spadają z orbity i docierają cza­sem do Ziemi jako meteoryty. Ich skład chemiczny wskazuje bardzo wyraźnie, że uległy one zestaleniu w warunkach wysokiego ciśnienia, takiego właśnie, jakiego należałoby się spodziewać we wnętrzu pla­nety.) Zabrany materiał dowodowy potwierdzałby na ogół oszacowanie wieku Ziemi i planet Układu Słonecznego na 4,5 miliarda lat.

Czas jest to owo „kiedy” z doświadczenia potocznego, ale mamy też jeszcze „gdzie”, czyli położenie w prze­strzeni. W abstrakcji jest to pojęcie trudno uchwytne. Dla pośrednika w handlu nieruchomościami prze­strzeń oznacza to, co zostało przezeń rozparcelowane na działki i wystawione na sprzedaż. Dla ludzi inte­resujących się badaniami kosmicznymi przestrzeń roz­ciąga się poza granice naszej planety. Nie potrafimy sobie zazwyczaj „wyobrazić” przestrzeni; skłonni je­steśmy wiązać to pojęcie z przedmiotami material­nymi w tej postaci, w jakiej udostępniają się one naszemu doświadczeniu zmysłowemu.
PC
Polecane