Monthly Archives: Listopad 2010

CO TO JEST PĘD?

Sam bezpośrednio przekonał się, co to jest pęd, oglądając start rakiety, i co to jest przyspie­szenie, gdy prędkość rosła do 17 500 mil na godzinę, niezbędnych, by przemóc grawitację ziemską i umie­ścić kabinę na orbicie, również wyznaczonej przez siły ciążenia. Wykazano mu też naocznie trudniejszą za­pewne do zrozumienia niestosowność pojęcia pręd­kości bezwzględnej: jakżeż to może być, że ktoś się tak powoli przesuwa w kabinie pędzącej z prędkością 17 500 mil na godzinę?Astronauta patrolujący wzdłuż grawitacyjnych za­sieków być może przypomniał mieszkańcowi Ziemi także i o tym, że jego planeta nie składa się tylko z lądów, po których się chodzi, oceanów, po których się żegluje i skał, które się drąży.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

OSIĄGNIĘCIA ASTRONAUTYKI

Składa się na nią również atmosfera, tak na pozór nieważka, a przecież dostatecznie gęsta, by ciepło hamowania trącego o nią pojazdu kosmicznego stanowiło niebezpieczeństwo przy powrocie na Ziemię. Powinno to być także przy­pomnieniem, że ludzkość żyje w kabinie kosmicznej — na Ziemi, która wraz ze swą „otoczką” atmosferyczną wędruje po orbicie wokół Słońca. Osiągnięcia astronautyki i kosmoinżynierii zredu­kowały zapewne wymiary świata, ale są też tak wy­mownym świadectwem wiedzy naukowej, technicz­nych sprawności i ludzkiego hartu ducha, że wątpić należy, czy mieszkaniec Ziemi przyjmie z pokorą kosmologiczny wniosek, iż podobnie jak jego planeta, on sam także niewiele znaczy w układzie wszech­świata.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

ODDALENIE OD SŁOŃCA

Niemniej, dwudziestowieczny astronauta jest jakby małym chłopcem, który tapla się u brzegu Oceanu: lądowanie na Księżycu będzie  dojściem w bród do najbliższej skały, osiągnięcie zaś najdalszych planet Układu Słonecznego, Neptuna lub Plutona (30    -40 razy bardziej oddalonych od Słońca niż Zie­mia) — zaledwie wyczynem sprawnego pływaka, któ­ry dociera do przybrzeżnych wysepek, pozosta jąc przy tym w zasięgu wzroku ratowników na plaży. Układ Słoneczny jest maleństwem w ogromie wszechświata; duży — dla nas — jest tylko w ziemskiej skali, gdy mierzymy go milami i związanymi z Ziemią jednostkami czasu.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!