//////

Archive for Kwiecień, 2011

Radioastronomowie potrafią też rejestrować sygna­ły zdarzeń kosmicznych, które zdarzyły się miliony lat temu, jeśli przez lata rozumieć lata świetlne (rok świetlny jest to odległość, jaką przebywa fala świetl­na bądź radiowa wędrująca z prędkością 186 300 mil na sekundę). Tak na przykład obserwatorzy chińscy zarejestrowali w roku 1054 nowej ery katastrofę nie­bieską: eksplozję gwiazdy. W zjawisku tym, ciało, zwane obecnie Supernową, podobne do naszego Słoń­ca, nagle „detonuje”, rozszerza się w postaci płoną­cych gazów wielokrotnie zwiększając początkową średnicę. Współcześni astronomowie utożsamili obiekt, którym donosi zapis chiński, z Mgławicą Krab, na­dal widoczną na niebie jako gorąca, rozszerzająca się powłoka gazowa — świetliste widmo gwiazdy, która wybuchła.