//////

Archive for Październik, 2012

Dociekliwy laik dowie się jednak z kursu fizyki elementarnej, że naukowcy w labora­toriach myślą o temperaturze w innych terminach niż proporcjonalne zmiany objętości rtęci. Mają na myśli zmiany oporności elektrycznej ciał bądź po­wstawanie prądów elektrycznych w określonych wa­runkach. Potrafią mierzyć temperaturę skalami ter- mopary, nie zaś tylko termometru. Jeżeli dociekliwy laik nauczy się też trochę kinetycznej teorii gazów, dowie się, że „ciepło” jest określeniem ruchu cząste­czek, że wrzenie jest wzburzeniem tych cząsteczek, zamarzanie natomiast ich uspokojeniem, oraz że z e r o absolutne (—273,1°C) oznacza ich całkowity bez­ruch.
PC
Polecane