//////

Archive for Marzec, 2013

Jedne jadają mięso, inne — trawę, a jeszcze inne — i to, i tamto. I tak dalej. Jednakże ów ktoś zauważa także, iż cała grupa zwierząt, obejmująca również istoty ludzkie, ma pewną cechę wspólną: wszystkie one karmią swe młode piersią. Ów ktoś zaklasyfikowuje więc tę gru­pę jako „zwierzęta mlekodajne” lub, jeśli zna łacinę, jako mammalia (sutkowe), czyli ssaki. Znamienne wy­daje mu się jeszcze coś innego: zauważył, że żadne ssaki nie składają jaj. Mając te dane ów ktoś po­wiada: „Zwierzęta, które karmią swoje młode piersią, przypuszczalnie nie składają jaj.” Jest to hipoteza, stwierdzenie tymczasowe, i właśnie wychodząc od niego ów ktoś podejmuje dalsze badania, a może ich być bardzo ‚dużo. I w lasach, na fermach, w ogrodach zoologicznych, gdziekolwiek szuka — wszędzie po­twierdza swe spostrzeżenie, ża ssaki nie składają jaj.

Ów ktoś natrafia nawet na zwierzęta wodne, jak wieloryby i foki, które w przeciwieństwie do innych stworzeń morskich nie składają jaj, ale karmią swe młode piersią. To już coś jest. Hipoteza może awan­sować i stać się teorią, to znaczy hipotezą dobrze ustaloną, którą udaje się powiązać z innymi uznany­mi zasadami. Słowo „przypuszczalnie” zostaje skre- slone Lecz naszego „ktosia” jeszcze to całkiem nie satysfakcjonuje. Podróżuje po Ameryce Północnej i Południowej, po Europie, Afryce i Azji, obserwuje i pcrownuje swoje notatki z cudzymi. I zawsze re­zultat jest ten sam: „Zwierzęta, które karmią swoie młode piersią, nie składają jaj.”
PC
Polecane