Monthly Archives: Styczeń 2014

TELE- NAUCZANIE

Przypomnijmy, że koncepcje zdalnego nauczania pierw­szej generacji, dotyczyły jednokierunkowego przekazu treści od nauczy­ciela do ucznia, drugiej – dwustronnej wymiany informacji na linii nauczyciel-uczeń, trzeciej – wzajemnej komunikacji uczniów i nauczycie­li w czasie realnym (na bieżąco) w tzw. wirtualnej, tj. sztucznej rzeczy­wistości. W 1993 r. na Uniwersytecie Otwartym Wlk. Brytanii, w ramach warsztatów DELTA ISDN, grupujących osoby zajmujące się nauczaniem na odległość, przedstawiono istotne szczegóły projektu Co-Leam.Prze­widuje on:Tele-nauczanie, czyli wykłady na odległość z jednego do kil­kunastu miejsc.Materiały kursu będą mogły być wprowadzone do pamięci komputera ucznia przed rozpoczęciem wykładu wraz z elektroniczną tablicą (szkolną).

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

KONTROLA NAUCZANIA

  1. Równocześnie nauczyciel uzyska kontrolę prezentowanych przez siebie treści na sterowanej tablicy elektronicznej. Po formalnym wykładzie uczniowie będą mogli za­dawać pytania przez kanał audio.System tutorialny (ćwiczeniowy), przez bezpośrednie połącze­nie komputera należącego do nauczyciela z czterema komputerami uczniów. Ekran nauczycielskiego komputera będzie mógł reprezen­tować stację ucznia (wyświetlać aktualną zawartość ekranu ucznia), dzięki czemu nauczyciel będzie w stanie pomagać na bieżąco jed­nemu lub równocześnie czterem uczniom w trakcie ich pracy lub w miarę zgłaszanych potrzeb.Multimedialne konferencje na odległość dla małych grup uczestników, używających metaforycznej (wirtualnej) sali spotkań. Każdy uczestnik będzie miał nadto prywatną przestrzeń na własne dokumenty, które zależnie od potrzeb będzie mógł ujawnić w pu­blicznej, synchronicznej dyskusji. Proponuje się dwa kanały: dźwię­kowy i obrazowy – przeznaczone do transmisji danych tekstowych i graficznych.
Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!