Monthly Archives: Luty 2014

PROJEKTY EUROPEJSKIE

Należy do nich Co-Leam (Collaborative Learning) – badawczy i ro­zwojowy projekt programu Wspólnoty Europejskiej pn. DELTA (Develo- ping European Learning Through Technological Advance),programu obejmującego liczne projekty badawcze, dotyczące zastosowania nowo­czesnych technologii w edukacji telematycznej (distance education, distan­ce learning).Celem projektu Co-Leam jest umożliwienie uczenia się na odległość za pomocą komputerów osobistych, przyłączonych do ISDN (Integrated Services Digital Network), a w przyszłości do Broadband-ISDN.  W trakcie wdrażania sieci zintegrowanej ISDN (Integrated Services Digital Net­work), opracowuje się już nową generację technologii sieciowych – tzw. sieć szeroko­pasmową B-ISDN (Broadband – Integrated Services Digital Network). Ma ona zawierać możliwości ISDN oraz m. in. integrować telewizję kablową, wizjofonię, radiofonię cy­frową oraz specjalistyczne usługi służb publicznych i bezpieczeństwa (alarmy pożarowe i włamaniowe, zdalne rozliczanie energii, poboru wody itp.).

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

PAKIET OPROGRAMOWANIA

Zdaniem T. Kaye z Instytutu Technologii Kształcenia Uniwersytetu Otwartego Wielkiej Brytanii, pakiet oprogramowania komputerowego Co- Leam będzie zawierał kilkanaście programów dla asynchronicznej komu­nikacji w czasie realnym (na bieżąco) przez tekst, grafikę, mowę, jak rów­nież programy ułatwiające przygotowanie, udział i dokonywanie uwag w multimedialnych (wykorzystujących dźwięk, obraz, grafikę, sekwencje wideo oraz tekst) materiałach kursów. Programy Co-leam będą działały w środowisku Windows,a próby praktycznego ich zastosowania przepro­wadzone zostaną w 13 wytypowanych ośrodkach Hiszpanii, Portugalii, Francji i Szkocji. Projekt wspomaga koncepcję tzw. „trzeciej generacji uczenia się na odległość”, zgodnie z którą komunikacja pomiędzy oraz wśród studentów i nauczycieli jest traktowana jako kluczowy element pro­gramu nauczania.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!