Monthly Archives: Październik 2014

KWESTIA MOTYWACJI I WARTOŚCI

Kwestię motywacji i wartości celnie ujmują L. P. Thorpe i A. M. Schmuller: „uczenie się jest optymalne i     ma szansę doprowadzić do utrwalenia wyuczonych treści wtedy, kiedy podmiot jest motywowany, albo inaczej, kiedy może wiązać z podejmo­wanym działaniem określoną wartość.”Projektowanie i przygotowanie procesu kształcenia stanowi istotny zakres zastosowań edukacyjnych komputerów. Fakt ten potwierdza klasy­fikacja etapów użyteczności edukacyjnej komputera, dokonana przez W. Skrzydlewskiego, obejmująca (obok realizacji procesu kształcenia oraz procesu uczenia się w ramach zajęć dydaktycznych i nauki własnej) etap projektowania i przygotowania kształcenia.Jeśli nauczyciel usiłuje uaktualnić posiadaną wiedzę merytoryczną bądź wymienić poglądy i doświadczenia praktyczne, technika komputerowa pozwala mu to uczynić, poprzez sieci teleinformatyczne i sięgnięcie za ich pośrednictwem do bibliotek elektronicznych lub udział w tzw. listach, czy klubach dyskusyjnych.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

SZCZEGÓLNA ZALETA

Szczególna zaleta komputera w porównaniu z tra­dycyjnymi metodami polega tu na przełamaniu barier komunikacyjnych, związanych z odległością i czasem dostępu.  Podobnie komputer okazuje się użytecznym narzędziem w zakresie projektowania i przygotowywania szeregu środków dydaktycznych (sche­maty, rysunki) oraz konspektów lekcji, a także cyfrowego sterowania pra­cą różnych mediów i urządzeń pomocniczych podczas realizacji lekcji. Interesującym zakresem potencjalnej użyteczności komputera wydaje się możliwość sporządzania za jego pomocą wiernych kopii dokumentów.Na niebagatelne walory kształcące faksymiliów (obraz, pismo) na lek­cjach historii i języka polskiego wskazywał Wł. Zaczyńskim Podkreślmy tu jedynie, że obraz wprowadzony do pamięci komputera przez nauczy­ciela, posługującego się skanerem, może być zgodnie z zamysłem meto­dycznym przetwarzany, wielokrotnie powielany na papierze (drukarka lub drukarka + kserokopiarka), nośniku magnetycznym (dyskietka, taśma), a także prezentowany lub przesyłany (karta fax/modem + linia telefonicz­na).

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!