//////

Archive for Luty, 2015

Z punktu widzenia przydatności komputera w tak rozumianym systemie, wydaje się istotne podkreślenie faktu, że urządzenie to umożliwia indywidualizację treści kształcenia, zgodną z zainteresowaniami uczniów i odczuwanymi przez nich potrzebami. Jeżeli nawet twierdzenie to me jest prawdziwe w sensie generalnym, to przyznać trzeba, że wprowadzenie komputera do szkoły pozwala uczynić znaczący krok w kierunku realizacji prawa ucznia do pełnego rozwoju osobniczego w masowym i merespektującym natural­nych różnic tradycyjnym systemie nauczania. Podział typologiczny lekcji, oparty na ogniwach procesu nauczania, wprowadził do praktyki pedagogicznej W. Okoń

Dzięki owej własności, komputer pozwala odzyskać czas, prze­znaczony na nie zawsze skuteczną kontrolę wiedzy i umiejętności uczniów przez nauczyciela oraz oparte na często nietrafnej diagnozie, utrwalanie nowego materiału. W ten sposób komputer umożliwia zastąpienie wy­rywkowej, łańcuchowej kontroli, np. odmiennym intelektualnie i emocjo­nalnie – rozwiązywaniem problemów. Ważne wydaje się również dostrzeżenie roli komputera w koiygowaniu zakłóceń informacyjnych, pojawiających się w tradycyjnym procesie kształcenia na linii nauczyciel-uczeń. Tylko przy spełnieniu powyższych warunków nauczyciel jest w stanie kontrolować szumy informacyjne, eliminować je lub wprowadzać: inten­cjonalnie w ramach celowych zabiegów metodycznych. Rownoczesm pomiędzy szumem i informacją mogą wystąpić następujące relacje.