Monthly Archives: Luty 2015

Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI

Z punktu widzenia przydatności komputera w tak rozumianym systemie, wydaje się istotne podkreślenie faktu, że urządzenie to umożliwia indywidualizację treści kształcenia, zgodną z zainteresowaniami uczniów i odczuwanymi przez nich potrzebami. Jeżeli nawet twierdzenie to me jest prawdziwe w sensie generalnym, to przyznać trzeba, że wprowadzenie komputera do szkoły pozwala uczynić znaczący krok w kierunku realizacji prawa ucznia do pełnego rozwoju osobniczego w masowym i merespektującym natural­nych różnic tradycyjnym systemie nauczania. Podział typologiczny lekcji, oparty na ogniwach procesu nauczania, wprowadził do praktyki pedagogicznej W. Okoń

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

KONTROLA SZUMÓW INFORMACYJNYCH

Dzięki owej własności, komputer pozwala odzyskać czas, prze­znaczony na nie zawsze skuteczną kontrolę wiedzy i umiejętności uczniów przez nauczyciela oraz oparte na często nietrafnej diagnozie, utrwalanie nowego materiału. W ten sposób komputer umożliwia zastąpienie wy­rywkowej, łańcuchowej kontroli, np. odmiennym intelektualnie i emocjo­nalnie – rozwiązywaniem problemów. Ważne wydaje się również dostrzeżenie roli komputera w koiygowaniu zakłóceń informacyjnych, pojawiających się w tradycyjnym procesie kształcenia na linii nauczyciel-uczeń. Tylko przy spełnieniu powyższych warunków nauczyciel jest w stanie kontrolować szumy informacyjne, eliminować je lub wprowadzać: inten­cjonalnie w ramach celowych zabiegów metodycznych. Rownoczesm pomiędzy szumem i informacją mogą wystąpić następujące relacje.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!