Monthly Archives: Wrzesień 2015

WIELOFUNKCYJNOŚĆ KOMPUTERA

Przyjmując ten sposób tłuma­czenia terminu należało by uznać, że środkiem dydaktycznym jest szkoła, jezioro, nad którym obozuje uczniowska wycieczka, czy też autobus, któ­rym na nią się udaje.Twierdzenie, że komputer ogranicza formalną zasadność i praktyczną przydatność istniejących klasyfikacji środków dydaktycznych ma sens, jeśli poza konstatacją faktu, że komputer do grupy tych środków należy, we­źmie się pod uwagę, iż jest to urządzenie:wielofunkcyjne;oddziałujące bodźcowo na jeden lub szereg zmysłów w zależności od programu lub/i sposobu dydaktycznego zastosowania;odmienne od środków typu: odbiornik radiowy, telewizyjny, czy projektor filmowy.Wielofunkcyjność komputera jest jego cechą immanentną. Można po­wiedzieć, że idea konstrukcji narzędzia, pozwalającego przetwarzać do­wolne programy, legła u podstaw koncepcji Johna von Neumanna.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

W POGONI ZA SZYBKOŚCIĄ DZIAŁANIA

Archi­tektura neumannowska umożliwia przejście w takt zegara od jednego stanu zawartości pamięci do innego zgodnie z rozkazami programu. Równocze­śnie nie ma fizycznej różnicy pomiędzy danymi i programami przecho­wywanymi w pamięci komputera, są podobnie zrealizowane technicznie i zakodowane jako ciągi zer i jedynek.^s Chociaż w pogoni za szybkością działania, konstruktorzy odeszli od modelu J. von Neumanna, zastępując (w komputerach o tzw. architekturze równoległej) zegar centralny – syn­chronizacją obliczeń, to zachowali jednak możność przekształcania różne­go typu danych przez różne programy w tym samym komputerze. Toteż komputer może spełniać szereg funkcji, służąc dokonywaniu obliczeń, działaniom na tekście, obrazie czy dźwięku.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!