Monthly Archives: Marzec 2016

DLA WYJAŚNIENIA

Dla wyjaśnienia tej kwestii posłużmy się przykładem: „Pewien nauczyciel prowadził lekcję języka polskiego, której tematem była średniowieczna epika rycerska. Przez dłuższy czas charakteryzował opis śmierci Rolanda, by niespodziewanie usłyszeć pytanie: A dlaczego rycerz musiał kierować się honorem?”Powyższą reakcję ucznia można tłumaczyć na trzy sposoby. Pytanie zadał uczeń: wyprzedzający program nauczania, opóźniony w jego przyswojeniu (zrozumieniu), kierujący uwagę w zupełnie innym kierunku.Niezależnie od przyczyny, która spowodowała wypowiedzenie przyto­czonych słów, one same świadczą o incydent alności zachowań (pytań) indywidualnego ucznia, wykluczających możliwość programowe­go ich przewidzenia. Innymi słowy mówiąc, program komputerowy obej­muje jedynie fragment wiedzy ludzkiej i to ten, który jest, a nie ten który stać się może odkryciem w przyszłości.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

PO WYKAZANIU

Po wykazaniu, iż słowa J. Śniadeckiego dają wyraz sympatiom este­tycznym i światopoglądowi racjonalistycznemu, wspomniany nauczyciel przedstawia inny punkt widzenia – Maurycego Mochnackiego – na istotę romantyzmu: „Czegóż chcieli romantycy na ziemi Bolesława Chrobrego? Ojczystej poezji, związku z dawniejszą Polską i rozumem starego czasu … Pokochali wyobrażenia i fantazję gminu dlatego, że w prostocie serca najwięcej poetyckiej prawdy i szczerości. Oni to chcieli obraz malarski … w zwierciadlanym pokazać przezroczu, żeby myśl prędką jak widzenie, a chęć dobrą, ognistą jak płomień wzniecił, rozpalił… Czegóż chcieli kla­sycy. Oni tej całej nie pojmowali zagadki.” 

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!

PRZEDSTAWIONY PRZYKŁAD

Wszystkie dane dotyczące dziejów tej polemiki, składu jej uczestników, spisu użytych argumentów, po odpowiednim zaprogramowaniu maszyna jest w stanie przedstawić w sposób oczywisty i prosty. Nie dokona ona jednak krytycznej analizy tej polemiki, niezbędnej w procesie nauczania, nie dokona również wyboru wartości z punktu widzenia słuszności lub niesłuszności przedstawionych racji, wreszcie – nie uświadomi uczniowi możliwości zajęcia zupełnie odmiennego stanowiska niż prezentowane przez uczestników sporu.Powyższy przykład wskazuje na ograniczenia komputera w procesie kształtowania twórczej osobowości ucznia. W tym przypadku – na nie­możność zastępowania maszyną nauczyciela, jako osobowości wskazują­cej drogi przeżywania i rozumienia odmiennego w a r – t ościowania zjawisk kulturowych.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!