Można bezsprzecznie powiedzieć, że sir Francis Bacon postulując badania eksperymentalne wskrzesił me­todę naukową. Sam naukowcem doświadczalnikiem raczej nie był, aczkolwiek umarł w wyniku ekspe­rymentowania (uprzedzając zamrażalnictwo): w wie­ku 65 lat wyszedł na dwór, żeby nafaszerować gęś śniegiem, i nabawił się zapalenia płuc. W swoich pi­smach (J postępach w nauce boskiej i ludzkiej… — Novum Organum i Nowej Atlantydzie) sformułował powszechnie dziś akceptowane zasady nowoczesnej nauki, odrzucając zasadę deduktywności, czyli ,,cią- gnięcia-z-duszy-za-uszy”, na rzecz zasady induktyw- ności, to znaczy — jak zwykł mówić Claude Ber­nard — „zdjętego płaszcza i zakasanych rękawów”.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)