ARGUMENTACJA

Argumentem przemawiającym za znaczeniowo szerszym ujmowaniem pojęcia „środki dydaktyczne jest zależna od materiału zmiana treści i formy przesyłanych informacji oraz fakt „dydaktycznej nieużyteczności” materiału w przypadku braku urzą­dzenia, służącego jego przekazowi (projekcji, transmisji, odtworzeniu itd.). Urządzenia typu projektor filmowy, radioodbiornik czy telewizor są bez wątpienia środkami przekazu treści, a film, audycja czy program stanowią ich część integralną. Komputer, w znacznie większym stopniu mz wymie­nione urządzenia, ujawnia związek pomiędzy typem programu a zakresem zastosowania, celem dydaktycznym i wychowawczym, strategią dydak­tyczną itd. Równocześnie jednak sam materiał może byc środkiem dydak­tycznym, tak jak ma to miejsce np. w przypadku przezrocza, fotografii, okazu naturalnego czy nawet programu komputerowego.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)