BADANIA NAUKOWE

Niewątpliwie wśród czynności badacza znaleźć można takie, które za­stosowanie komputera upraszcza. Należą do nich obliczenia statystyczne. Czy jednak me można ich wykonać bez komputera? Nawet najbardziej wysublimowana analiza statystyczna może być przeprowadzona przy po­mocy kalkulatora, a nawet jak twierdzi L. R. Gay3« nigdy me powinna być wykonywana przy użyciu komputera, jeśli choc raz nie została przepro­wadzona odręcznie. Jedynie tym sposobem badacz będzie mógł ocenic czy rzeczywiście rozumie powody użycia określonej miary statystycznej, po­znać sposób jej „fizycznego wyliczenia i dostrzec zależności, służące poprawnej interpretacji wyników. Jeśli nawet powyższe twierdzenie nie jest do końca oczywiste (rozumienie metody statystycznej nie jest jednoznaczne ze zdobyciem umiejętności rachowania), to słuszna wydaje się inna uwa­ga – samodzielne wykonanie obliczeń statystycznych na kilku zbiorach danych pozwala efektywniej wykorzystać komputer w kolejno podej­mowanych analizach danych liczbowych.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)