BOGACTWO PRZEMYŚLEŃ

Rzeczywista (i co niebagatelne – niemal natychmiastowa) możliwość dotarcia do banków informacji oraz zainteresowanych przedmiotem badań osób, ma jeszcze jeden wymiar – poznawczy. Otóż cechą charakterystycz­ną ośrodków naukowo-badawczych, usytuowanych w różnych krajach – jest nierównomierny postęp w poszczególnych dziedzinach wiedzy, a na­wet w ramach tej samej nauki. Dysharmonia ma wiele przyczyn, wśród nich tkwiące w: składzie osobowym zespołów, warunkach ekonomicznych, poziomie wyposażenia technicznego, stopniu powiązania z gospodarką regionu (kraju), modach poznawczych wreszcie. O bogactwie przemyśleń, inspiracjach rodzących się w kontaktach osobowych nie trzeba przekony­wać tych, którzy podejmowali pracę naukową w odmiennym od macie­rzystego środowisku akademickim.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)