BRAK REAKCJI UŻYTKOWNIKA

Przeciwny zubożaniu pojęcia zdawał się byc Cz. Kupisiewicz.22 Znaczenie wspomnianego wyrażenia rozbudowywał jeszcze (choc w nieco odmiennym kierunku) W. Strykowski, mówiąc o tre­ści, czyli zespole bodźców sensorycznych, podłożu materialnym i środku przekazu.Klasyfikacja Wł. P. Zaczyńskiego okazuje się dla analizy przydatności komputera w szkole nie w pełni wystarczająca. Otóż próba wpisania kom­putera do proponowanego katalogu byłaby wyjątkowo trudna, a to z tego względu, że komputer może być jednocześnie środkiem wzrokowo-słucho- wym, jak i jedynie wzrokowym. Równocześnie jednak jest środkiem kształ­tującym sprawności manualne i co znaczące, reagującym na dotyk, a na­wet glos ucznia. Można wręcz powiedzieć, że brak reakcji użytkownika „unieruchamia” działanie komputera.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)