CHARAKTER REWOLUCJI NAUKOWYCH

Sir Izaak New­ton był nabożnym anglikaninem, nie sądził jednak, by określając mechanizmy ruchu naruszał boskie kom­petencje. Faraday był członkiem gminy fundamenta­listów i tak ściśle wierzył Księdze Genezy, iż nie przyjął zaproszenia na obiad niedzielny od królowej Wiktorii, lecz parafrazując Claude Bernarda można , powiedzieć, że wchodząc do pracowni zdejmował religię wraz z płaszczem. Rudolf Virchow, twórca „pa­tologii komórkowej” i pogromca doktryny o „humorach”, pochodzącej od Arystotelesa, Empedoklesa i Galena, był członkiem pruskiej Izby Posłów oraz reformatorem~społecznym (i ochrony zdrowia) — i to tak bardzo, że mówiąc o patologii człowieka używał metafor z życia obywateli. Argumentował mniej wię­cej tak: kiedy prosperuje państwo?

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)