CHARAKTER SKŁADNIKÓW MATERIALNYCH

Już przeto wtedy, przed 2500 lat, Anaksagoras posługiwał się tei minem „nieskończenie mały” dokładnie w tym sa­mym sensie, w jakim wszedł on w użycie w XVII wieku, mianowicie jako oznaczający wielkość miary większej niż zero, ale mniejszej niż każda dowolnie mała liczba.Anaksagoras, o ile wiadomo, pierwszy też uświa­domił sobie, że nie wystarcza określenie charakteru składników materialnych tworzących wszechświat, lecz że trzeba nadto umieć wytłumaczyć ruch i zmien­ność, którym podlega materia. Inaczej niż inni znani filozofowie greccy, Anaksagoras nie twierdził, że ma­teria zachowuje się w taki właśnie sposób, bo takie zachowanie leży w jej naturze. Starał się znaleźć jednolitą zasadę, która by zdawała sprawę z zacho­wania każdej w ogóle cząstki wszechświata przez ca­łą wieczność.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)