CO TO JEST CZAS?

Układ ten ma najwyraźniej niewiele wspólnego z zegarami słonecznymi i wodnymi, z klepsydrami, z zegarami wahadłowymi i ze sprężynowymi zegarkami ręczny­mi. Są to wszystko przyrządy do pomiaru czasu astro­nomicznego na podstawie ruchu ciał niebieskich pod­danych sile ciążenia. Dokładniejsze — przydatne do celów ziemskich — są pomiary czasu za pomocą zegarów kwarcowych, tak akuratnych, że trzeba 55 lat, by przyspieszyły lub spóźniły się o jedną sekun­dę. O funkcjonowaniu tych zegarów stanowi zacho­wanie kryształów, w których powstaje ładunek elek­tryczny, gdy zostają poddane wibracji mechanicznej.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)