CZĄSTKA NIEPODZIELNA

Powiedzieć, iż teoria flogistonu była fałszywa lub że Priestley był złym uczonym, ponieważ ją popierał, to tyle mniej więcej, co twierdzić, iż dziewiętnasto­wieczny pogląd o atomie jako „cząstce niepodzielnej” był fałszywy, ponieważ dzisiaj wiemy, że atom składa   się z elektronów i z jądra oraz że samo jądro składa się z cząstek elementarnych (czy elementarnych? i czy  cząstek?) — lub, iż Aleksander Fleming nie był znów tak bardzo skrupulatnym doświadczalnikiem, ponie­waż w roku 1928 nie dostrzegł, jakie jest rzeczywiste znaczenie jego własnego odkrycia — penicyliny: iż mianowicie potrafi ona zabijać zarazki wewnątrz ży­wego ciała. Każde pokolenie naukowców krytykuje jako „błąd” lub „przesąd” rzetelne przeświadczenie poprzedników, które możemy ex post uznać za hipo­tezy oparte na niedostatecznych obserwacjach (lub środkach obserwacji).

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)