CZŁOWIEK NAUKI

Bacon podkreślał, że człowiek nauki winien obserwo­wać i wybierać fakty, którymi się zajmie; powinien sformułować hipotezę, która wiąże te fakty razem i wiarygodnie tłumaczy; powinien wreszcie dokonać wielu sprawdzeń, czyli powtarzać eksperymenty, aby znaleźć potwierdzenie swej hipotezy lub jej zaprze­czyć. Bacon, który miał wykształcenie prawnicze, od­nosił do nauki przepisy o materiale procesowym i obowiązek przedstawienia dowodu.Metoda naukowa — w sensie ideału, który przy­świeca dzisiejszej praktyce — to rygorystyczny regu­lamin wymagający od człowieka nauki, by odłożył na bok wszelkie z góry wyrobione sądy. Claude Bernard gorąco polecał swym studentom: „Kiedy wchodzicie do pracowni odłóżcie wyobraźnię, tak jak zdejmujecie płaszcz, ale nałóżcie ją na powrót, jak nakładacie płaszcz — wychodząc.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)