DLA WYJAŚNIENIA

Dla wyjaśnienia tej kwestii posłużmy się przykładem: „Pewien nauczyciel prowadził lekcję języka polskiego, której tematem była średniowieczna epika rycerska. Przez dłuższy czas charakteryzował opis śmierci Rolanda, by niespodziewanie usłyszeć pytanie: A dlaczego rycerz musiał kierować się honorem?”Powyższą reakcję ucznia można tłumaczyć na trzy sposoby. Pytanie zadał uczeń: wyprzedzający program nauczania, opóźniony w jego przyswojeniu (zrozumieniu), kierujący uwagę w zupełnie innym kierunku.Niezależnie od przyczyny, która spowodowała wypowiedzenie przyto­czonych słów, one same świadczą o incydent alności zachowań (pytań) indywidualnego ucznia, wykluczających możliwość programowe­go ich przewidzenia. Innymi słowy mówiąc, program komputerowy obej­muje jedynie fragment wiedzy ludzkiej i to ten, który jest, a nie ten który stać się może odkryciem w przyszłości.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)