DOKŁADNE POMIARY

Uczony mo­że się rozkoszować piękną muzyką, lecz aby nadać dźwiękowi znaczenie bardziej naukowe, zredukuje go do chromatyki, częstotliwości i amplitudy fal dźwię­kowych. Zauważy, że górną granicą słyszalności jest dla człowieka około 20 000 drgań na sekundę, nato­miast jego instrumenty naukowe wykrywają, jak się okazuje częstotliwość 100 000 000 drgań na sekun­dę. Jego ludzkie doświadczenie ciepła i zimna często nie potrafi sprostać zakresowi i precyzji temperatur, jakimi posługuje się on nieraz w swych eksperymen­tach. Dokładne pomiary mają istotne znaczenie, ponie­waż każdy eksperyment musi być powtarzalny nie tylko dla niego samego, lecz także dla innych ludzi nauki, zawsze i wszędzie.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)