DONIESIENIA PRASOWE

Doniesienia prasowe i naukowe informują także o implantacjach protez osobom głu­chym, niedowidzącym i upośledzonym ruchowo,107 stworzonych dzięki komputerom lub zawierających ich elementy. Protezy, zastępując chrome zmysły lub uszkodzone organy, otwierają przed osobami niepełnosprawny­mi niedostępne dla nich dotychczas sfery wrażeń, odczuć i przeżyć, sprzy­jając poznaniu otaczającej rzeczywistości i komunikacji międzyludzkiej.Powyższe spostrzeżenia wydają się ujawniać zasadnicze różnice pomię­dzy komputerem a tradycyjnymi środkami audiowizualnymi, wskazując zarazem na nieadekwatność dotychczasowych interpretacji roli komputera w procesie kształcenia, są być może także przyczynkiem do dyskusji nad kwestią podmiotowości w komputeryzowanej edukacji.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)