DUCHOWOŚĆ KAŻDEJ ISTOTY

Nie był to u niego zwykły zwrot poetycki ani też a itropomorfizacja, nous stanowił logiczne rozwinięcie Pojmowamąrnaterii żywej przez Anaksagorasa.Tak jak ducho­wość każdej istoty żywej przenika całe jej ciało, tak też kosmiczny nous Anaksagorasa przenikał całą na­turę, Było to zgodne z jego teorią, że materia składa się z elementów żywych. Nous nie dopuszcza w tym systemie żadnego nieporządku i wszystko kontroluje. Wszechświat jest więc dla niego nieskończenie wiel­kim, ustrukturowanym organizmem, nie zaś po pro­stu mechanizmem obejmującym siły, które dziś umie­my zidentyfikować, a o których Anaksagoras nie wie­dział. Zdaniem Anaksagorasa — materia wszechświata w ciągu eonów tkwiła pomieszana w chaosie. Potem przyszła kolej na nous. Pierwszym krokiem było od­wirowanie cięższej materii od lżejszej.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)