DZIAŁANIE TENDENCJI

Nietrudno zobaczyć jak działa tendencja usztywnia­nia ram dyscypliny naukowej oraz wykluczania bądź niedostrzegania innowacji. Gospodarzenie jakimś za­sobem informacji — a w nauce jest to zasób ogrom­ny — wymaga zaprogramowania go na użytek stu­diujących. W zasadzie dokcnuje się tego przez ustale­nie programu nauczania i układanie podręczników. Wykłady kursowe i podręczniki wyjaśniają przyjęte teorie i przedstawiają świadczące za nimi argumen­ty: udatne zastosowania, zalecane obserwacje i eks­perymenty. Sporo też przyjmują w założeniu jako oczywistość. Trudno na przykład oczekiwać, by stu­dent na własny rachunek odkrywał na nowo prawa Newtona.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)