DZISIEJSZA MYŚL PEDAGOGICZNA

Do środków tych należy także komputer, co przy dostrzeże­niu jego multimedialnych własności sprawia, że posiada szereg zalet przy­pisywanych w tym względzie tradycyjnym urządzeniom audiowizualnym.Dzisiejsza myśl pedagogiczna poszukuje wartości, nadających sens ludzkiemu życiu, przejawia się to m. in. w krytyce instytucjonalnego kształ­cenia, realizowanych programów nauczania, asymetrycznych relacji mię­dzy dziećmi a światem ludzi dorosłych, w żądaniu równouprawnienia dzieci i negowaniu dominacji nauczycieli w tradycyjnej szkole, a wyraża w ostrej formie w wyrosłym z ruchu praw dziecka amerykańskim,europejskim, polskimiis wreszcie nurcie antypedagogicznym i zyskujących coraz licz­niejszych zwolenników – odmianach pedagogiki emancypacyjnej.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)