FILOZOFIA PRZYRODY

Czy ma­teria jest dyskretna, czy ciągła? Czy wszelka materia jest uchwytna tylko zmysłowo? Jakie prawa rządzą zmianami, którym podlega materia? Co sprawia, iż rze­czy są spójne i co nadaje im posiadane właściwości? Występując z takimi pytaniami Anaksagoras pogo­dził to, co można by nazwać babilońską metodą ści­słej i szczegółowej obserwacji, z metodą analizy lo­gicznej, którą w jego epoce wypracowywano w Gre­cji.Anaksagoras prowadził drobiazgowe obserwacje zja­wisk całego świata fizycznego. Kiedy nie zadowalała go obserwacja bierna, ingerował aktywnie aranżując eksperyment. Zorientował się — na przykład że gazy wykazują tendencję do unoszenia się nad materią stałą jak para z kotła lub dym z ognia i stwierdził, że powietrze jest gazem.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)