FRAGMENT MATERIAŁU

Co więcej, środ­kiem dydaktycznym może być fragment materiału, przekazywanego w innej sytuacji dydaktycznej przy pomocy urządzenia technicznego (np. ścieżka dźwiękowa filmu) lub nawet materialny efekt jednego z etapów procesu twórczego, służącego powstaniu danego materiału (scenariusz filmu, algo­rytm itp.). Merytorycznie słuszne jest przeto dostrzeganie odrębnych cech materiału (programu) i urządzenia służącego do jego prezentacji. Spostrze­żenie to me jest nowe w dydaktyce polskiej. Wyrażał je już E. Fleming, dokonując podziału pomocy audiowizualnych na środki wzrokowo-słucho- we i urządzenia techniczne.Rozróżnienie materiału i urządzenia me może być jednak równoważne z wykluczeniem któregokolwiek znaczenia poję­cia „środek dydaktyczny”.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)