IMPONUJĄCA CZUJNOŚĆ

Już w ro­ku 1900 był on przeświadczony, że Słońce emituje fale radiowe, i podjął eksperymenty, aby to spraw­dzić; jego odbiornik, prymitywny detektor, miał zbyt niską czułość. W roku 1931 K. G. Jansky z Bell Tele- phone Laboratories prowadził badania nad wpływem zmian atmosferycznych na odbiór radiowy. Zauwa­żył, że przy pewnych ustawieniach anteny w słu­chawkach coś nieustannie świszczę. Podobnie jak Roentgen, Jansky okazał imponującą czujność i nie przeszedł nad niespodzianką do porządku. Stale po­wtarzało się to samo; kiedy antena nastawiona była na Drogę Mleczną — odzywał się świst. Jansky wy­wnioskował, że fale radiowe płyną z gwiazd i że świst od strony Drogi Mlecznej jest zbiorczym efektem emisji z wielu gwiazd.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)