INDYWIDUALNE PRZYPADKI

S.  Hawking nie jest jedyną osobą korzystającą z dobrodziejstw elektroni­ki. Przykłady zastosowań komputerów w komunikacji osób niepełno­sprawnych są coraz liczniejsze i znaleźć je można w wielu krajach. Rów­nie spektakularny jest niewątpliwie przypadek Johannesa Messerschmidta, który po przebyciu porażenia mózgowego od 6 r. ż. skazany był na wózek inwalidzki. System rozpoznawania mowy („Dragon Dictate” – rozpozna­jący 3 tys. słów) umożliwił mu sterowanie komputera głosem. Dzięki temu niemiecki socjolog mógł prowadzić czynne życie zawodowe oraz pełnić (od 1993 r.) funkcję doradcy finansowego do spraw alternatywnych pro­jektów przy Związku Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych.Opisane indywidualne przypadki są jedynie przykładami realnych i coraz powszechniejszych zastosowań komputerów w tym zakresie.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)