JAKO SPOSÓB WYCHOWANIA

A. Gurycka konstatuje, że podmiotowość w wychowaniu rozumiana być może jako sposób wychowania lub jego cel. Oba znaczenia są równie ważne i dodajmy wzajem się uzupełniające. Wydaje się bowiem, że nie­możliwe jest osiągnięcie celu bez wzorów dostarczanych przez codzienną praktykę wychowawczą i dydaktyczne konsekwencje rozwoju w określo­nych warunkach osoby ucznia. Sama zasada podmiotowości „nie oznacza … tworzenia warunków do wszelkiej aktywności wychowanka, lecz takiej aktywności, która pochodzi z własnego wyboru, jest wyrazem poczucia sprawstwa i kontroli nad otoczeniem.”Podjęcie refleksji nad edukacyjnymi zastosowaniami komputerów prowadzi również do kompleksu zagadnień związanych z efektywnością kształcenia oraz różnicami indywidualnymi między uczniami.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)