KLASYFIKACJA GRUPY

Jedne jadają mięso, inne — trawę, a jeszcze inne — i to, i tamto. I tak dalej. Jednakże ów ktoś zauważa także, iż cała grupa zwierząt, obejmująca również istoty ludzkie, ma pewną cechę wspólną: wszystkie one karmią swe młode piersią. Ów ktoś zaklasyfikowuje więc tę gru­pę jako „zwierzęta mlekodajne” lub, jeśli zna łacinę, jako mammalia (sutkowe), czyli ssaki. Znamienne wy­daje mu się jeszcze coś innego: zauważył, że żadne ssaki nie składają jaj. Mając te dane ów ktoś po­wiada: „Zwierzęta, które karmią swoje młode piersią, przypuszczalnie nie składają jaj.” Jest to hipoteza, stwierdzenie tymczasowe, i właśnie wychodząc od niego ów ktoś podejmuje dalsze badania, a może ich być bardzo ‚dużo. I w lasach, na fermach, w ogrodach zoologicznych, gdziekolwiek szuka — wszędzie po­twierdza swe spostrzeżenie, ża ssaki nie składają jaj.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)