KOMPUTEROWA KOMUNIKACJA

Komputerową komunikację asynchroniczną, opartą na oprogramowaniu „tekstowej konferencji komputerowej”, adaptowanym specjalnie do wymiany informacji typowych dla szkoły. Za jej pomocy możliwe będą: wolne dyskusje, round robins (tj. petycje itd. z pod­pisami umieszczanymi na okręgu dla utajnienia porządku ich składa­nia), głosowania i prywatne wymiany informacji. Przewiduje się prze­syłanie przez uczestników konferencji zbiorów tekstowych, grafiki oraz wnoszenie uwag czynionych głosem.   Bibliotekę audiowizualnych materiałów kursowych, dostępną dla użytkowników i rozwijaną przy pomocy specjalnych programów.W realizacji wspomnianego projektu uczestniczą: Telesystemes i Uni- versite de Lille z Francji, Software de Base i Universidad Politecnica de Madrid z Hiszpanii, University of Aveiro z Portugalii oraz Technische Hochschule z Darmstadt w Niemczech.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)