KONTYNUACJA EKSPERYMENTÓW

Kontrolując jeden ze swych ekspe­rymentów umieścił lampę Crookes’a w zaczernionym kartonie, tak iż żadne światło nie mogło się z niego wydostać. 8 listopada 1895 roku zauważył, że próbka owych soli, umieszczona w odległości 12 stóp od lam­py Crookes’a, jarzy się w ciemności. W paradygmacie nie było niczego, co by mogło wytłumaczyć to zjawi­sko, wykraczało ono poza układ odniesienia, do które­go Roentgen przywykł. Zapytany po latach przez słynnego lekarza sir Jamesa Mackenzie, co pomyślał zauważywszy ów fenomen, Roentgen odrzekł; „Po­myślał! Nie myślałem. Badałem.” Jest to — by tak rzec — uwaga antyparadygmatyczna, gdyby bowiem Roentgen starał się właśnie wytłumaczyć owo jarze­nie, nie mógłby się oprzeć na żadnym autorytecie.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)