KOORDYNATOR DZIAŁAŃ

Nic nie wiedziałem o opadzie radioaktywnym i wszyst­kich innych sprawach, które wyłoniły się po Hiroszi­mie. O ile mi wiadomo, prezydent Truman i Winston Churchill również nic o nich nie wiedzieli, podobnie sir John Anderson, który był po naszej stronie koor­dynatorem badań. Czy wiedzieli to lub przypuszczali bezpośrednio zaangażowani naukowcy — nie wiem. Jeśli jednak wiedzieli, to o ile mi wiadomo nie po­wiedzieli ani słowa ludziom podejmującym decyzję.” Lord Rutherford, który przyczynił się do stworze­nia paradygmatu nuklearnego, utrzymywał aż do śmierci w roku 1937, że atom będzie zawsze „ście­kiem, nigdy zaś rezerwuarem energetycznym”. Zmy­liło go doświadczenie z akceleratorami wysokiego na­pięcia, które przy rozbijaniu jąder atomowych zuży­wały więcej energii, niż proces ten wyzwalał.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)