KORYGOWANIE PARAMETRÓW

Nasila się jednak ten­dencja do zacierania takich rozróżnień; powiązania stają się w rzeczywistości tak wszechobecne, że równa się to, mówiąc językiem cybernetyków, sprzężeniu zwrotnemu (bodziec — reakcja — korektura). Teoretyk koryguje swe parametry zgodnie z eks­perymentalnym materiałem dowodowym; doświad­czalni potwierdza teorię; technolog reaguje zarazem na teorię i eksperyment konstruując swój „hardware” (u aj. sprzęt), sam zaś ten „hardware” stanowi bo­dziec dla doswiadczalnika i teoretyka. (Tak jak oka­leczono by poważnie naukę akademicką pozbawiając ją komputera, tak sam komputer był pochodnym pro­duktem zasad matematycznych, które zaprzęgli do roboty inżynierowie elektronicy.)

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)