KROK W BUDOWIE TEORII

Maxwell miał 24 lata, kiedy dokonał pierwszego istotnego kroku w budowie teorii fal elek­tromagnetycznych. Rutherford miał lat 27, kiedy bę­dąc już profesorem McGill University w Montrealu stworzył wraz z Frederickiem Soddym (lat 22) nowo­czesną teorię radioaktywności. Einstein pisząc w roku 1905 swe cztery komunikaty miał lat 26. Każda z tych prac była doniosłym krokiem naprzód. Były to: szcze­gólna teoria względności, ustanowienie równoważno­ści masy i energii, teoria ruchów Browna, podstawy fotonowej teorii światła. Bohr przedstawiając swój model atomu miał lat 28. Heisenberg formułując za­sadę nieoznaczoności — liczył sobie lat 27.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)