KRYTERIUM ELEMENTARNOŚCI

Anaksagoras za kryterium elementarności obrał „życie”. I znów uprzedzamy tutaj współczesną dy­skusję wokół tego, czym jest życie. Odgraniczyć żywe od nieżywego było nieodmiennie sprawą trudną i z trudnością tą trzeba się zawsze mozolić, ilekroć po­dejmuje się wysiłek zrozumienia świata fizycznego. -Anaksagoras sformułował teorię jedności materii nie wymagającą zakładania odrębności żywego i nieży­wego. Według niego jedną z nieodłącznych i wiecz­nych właściwości wszelkiej materii, ożywionej i nie­ożywionej, jest organiczna natura jej podstawowych składników, jej „jednolitych substancji”. Takie poję­cie żywych elementów było nader dogodne, unikało się bowiem dzięki niemu konieczności odwoływania się do sił, które ani wtedy, ani potem nie znalazły miejsca w nauce. Pojęcie to umożliwiło Anaksagora- sowi skonstruowanie jego molekularnej koncepcji Kosmosu i przyjęcie nous („ducha” bądź „rozumu”) za źródło ładu we wszechświecie, za co wychwalał Anaksagorasa Arystoteles.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)