KSZTAŁCENIE KOMPUTEROWE

Kształcenie komputerowe pozwala wykorzystać w programach zdalnej edukacji – rozwijające się dynamicznie narzędzia gromadzenia, przetwarzania, prezentacji i przesyłania informacji – kom­putery i sieci teleinformacyjne. Cechą szczególną realizowanych przy użyciu komputerów programów „distance education” jest ich: i n t e r a k – cyjny charakter, znaczny stopień uzyskiwanej aktywności uczestników (m. in. dziękipolisensorycznościśrodka), dowolność miejsca nauczania-uczenia się (szkoły wirtualne, w których pracują wykładowcy z różnych ośrodków naukowych), zróżnicowany zakres wykorzystywanych informacji i fizycznego adresu umiejscowienia banków danych oraz możliwego braku obliga- toryjności czasu korzystania przez uczestników z progra­mów edukacyjnych.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)