KSZTAŁCENIE KORESPONDENCYJNE

Kształcenie korespondencyjne sprowadza się do przesyłania uczniom materiałów nauczania (tekstów drukowanych, kaset magnetofonowych lub/i magnetowidowych, przezroczy itp.). Za­daniem uczniów jest samodzielne studiowanie zawartych w otrzymanych materiałach treści oraz wykonanie prac kontrolnych (zadań, ćwiczeń, te­stów) i przekazanie ich nauczycielowi. Również w Polsce rozwijają się szkoły korespondencyjne. Wystarczy wspomnieć – ESKK (Europejską Szkołę Kształcenia Korespondencyjnego), oferującą m. in. kursy języków obcych oraz – EDE Poland (European Distance Education), filię szkoły norweskiej fundacji E. G. Mortensena, prowadzącą kilkaset kursów z za­kresu zarządzania, a także – ODDK (Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr) z licznymi kursami księgowości.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)