KWESTIA MOTYWACJI I WARTOŚCI

Kwestię motywacji i wartości celnie ujmują L. P. Thorpe i A. M. Schmuller: „uczenie się jest optymalne i     ma szansę doprowadzić do utrwalenia wyuczonych treści wtedy, kiedy podmiot jest motywowany, albo inaczej, kiedy może wiązać z podejmo­wanym działaniem określoną wartość.”Projektowanie i przygotowanie procesu kształcenia stanowi istotny zakres zastosowań edukacyjnych komputerów. Fakt ten potwierdza klasy­fikacja etapów użyteczności edukacyjnej komputera, dokonana przez W. Skrzydlewskiego, obejmująca (obok realizacji procesu kształcenia oraz procesu uczenia się w ramach zajęć dydaktycznych i nauki własnej) etap projektowania i przygotowania kształcenia.Jeśli nauczyciel usiłuje uaktualnić posiadaną wiedzę merytoryczną bądź wymienić poglądy i doświadczenia praktyczne, technika komputerowa pozwala mu to uczynić, poprzez sieci teleinformatyczne i sięgnięcie za ich pośrednictwem do bibliotek elektronicznych lub udział w tzw. listach, czy klubach dyskusyjnych.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)