ŁĄCZENIE NOWYCH

Równocześnie jednak podjęta analiza, pomimo ujawnianych luk, czy nieścisłości tradycyjnych systematyzacji, wskazuje na merytoryczną zasadność traktowania komputera jako środka dydaktycznego, a zatem na możliwość analizy jego edukacyjnych zasto­sowań poprzez aparat pojęć dydaktyki ogólnej.Klasyfikacja środków dydaktycznych, nie może odbywać się przez pro­ste, sumaryczne łączenie nowych, pojawiających się w miarę postępu na­ukowo-technicznego urządzeń z „zadomowionymi” w procesie kształcenia. Tego typu zabiegi wprowadzają nieład terminologiczny oraz uniemożli­wiają dostrzeżenie istotnych cech jakościowych nowego środka. Uwaga ta wskazuje na potrzebę dokonania ponownej selekcji środków dydaktycz­nych z punktu widzenia innych kryteriów, łącznego ich zastosowania lub użycia w odmiennej niż tradycyjna kolejności.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)