LISTA ZASAD DYDAKTYCZNYCH

W myśl pierwszej reguły, owa korzyść, rozumiana jako „efekt nowo­ści” trwać ma do chwili upowszechnienia środka. Nie przecząc istnieniu „efektu nowości” wypada dodać, że wartość środka zależy bardziej od celowości jego zastosowania w konkretnej sytuacji dydaktycznej, meto­dycznej zasadności oraz treści za jego pośrednictwem prezentowanych, niż od „efektu nowości”. Mówi o tym druga z formułowanych przez K. Kru­szewskiego reguł.Lista zasad dydaktycznych jest dłuższa niż ich liczba uwzględniona powyżej. Cz. Kupisiewicz^ wzbogaca rejestr norm postępowania dydak­tycznego o zasadę wiązania teorii z praktyką, nie przesądzając ostatecz­nie stałej ich liczby. Podobnie czyni Wł. P. Zaczyński,opisując nadto za­sadę oceniania postępów. Zdaniem wielu pedagogów liczba zasad dy­daktycznych jest zmienna i zależna od stopnia ogólności ich sformułowa­nia.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)