MIERZENIE RADIOAKTYWNOŚCI

Potem mierzy się radioaktywność uzy­skanej sadzy, na przykład licznikami Geigera, i po­równuje wynik z radioaktywnością węgla świeżo wy­chwyconego z atmosfery, wyliczając na tej podstawie wiek próbki. Metodę sprawdzono porównując jej wy­niki z rezultatami pomiarów uznanymi za pewne. Dla przykładu, każdy pierścień na przekroju drzewa ozna­cza przyrost jednego roku. Pierścienie na twardzieli pewnej ogromnej sekwoi wskazywały, że minęło 2928 lat od czasu, gdy drewno zaczęło się odkładać. Zgadzało się to z wynikami pomiaru promieniotwór­czości węgla. W innym przypadku sprawdzeniu pod­dano materiał z grobów Pierwszej Dynastii Egipskiej, zawierający węgiel i liczący sobie według godnej zau­fania oceny, uzyskanej odmiennymi metodami, 4900 lat. Datowanie węglem radioaktywnym znów dało bardzo zbliżony rezultat.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)