MOŻLIWOŚĆ POZNANIA UWARUNKOWAŃ

W epistemologii oznacza odrzucenie mechanistycznej teorii odbicia i pod­kreślenie czynnej roli poznającego rozumu. W historiozofii oznacza sprze­ciw wobec fatalizmu i determinizmu czy prowidencjalizmu, na rzecz perspektywy aktywistycznej i posibilistycznej.”Socjologiczne rozumienie podmiotowości wiąże się z kontekstem opo­zycji „działanie – struktura”. Owa relacja poddaje się empirycznemu uję­ciu, jako współzależność dwu oddzielnych dziedzin zmiennych. P. Sztomp- ka sądzi, że takie podejście umożliwia dostrzeganie rodzajów czy stopni podmiotowości i prowadzenie nad nią badań przyczynowo-skutkowych.Możliwość poznania uwarunkowań sprzyjających podmiotowości lub ją osłabiających podkreśla także psychologia i to niezależnie od orienta­cji, ujmujących ją jako „potencjał rozwojowy człowieka” lub „szczególną formę ustosunkowania się do siebie i świata w danej sytuacji”.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)