MOŻNOŚĆ DZIAŁANIA

Nie o to jednakidziąOtoz szcze gólna rola komputera polega na tym, że może on umożliwić nauczycielo­wi korygowanie posiadanej wiedzy, przez dotarcie w dowolnym momen­cie do źródła. Podobną funkcję pełni komputer w stosunku do uczniaO dydaktycznym znaczeniu dostrzeżonej przez M. Lipowskiego funkcji komputera, nazwijmy ją korygującą, nie trzeba przekonywać. jest że nieświadome zafałszowanie przekazywanej przez nauczyciela wie­dzy jest czynnikiem wpływającym negatywnie na realizowany w szkole proces kształcenia, aczkolwiek w jakim stopniu i jak? – jeszcze me wie y.Zewnętrzna możność działania, to poza formami organizacyjnymi, także ułatwienia w zakresie administrowania szkołą, w tym możność korygo­wania i uzupełniania programu, w celu uwzględnienia indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie poznawanych treści i kontaktu osobowego z nauczycielem.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)