MOŻNOŚĆ DZIAŁANIA

Można przeto zewnętrzną możność pojmować, jako spełnienie ma­terialnych i niematerialnych składowych procesu dydaktycznego, tak jak to czym Wł. P. Zaczyński,« obejmujący pojęciem możności zewnętrznej: czynniki niematerialne (tj. ład zewnętrzny, czyli postawy uczniów, ich gotowość poznawczą itd.) oraz warunki materialne realizacji procesu dy­daktycznego. Wewnętrzna możność działania jest drugim, niezbędnym warunkiem poprawnego przebiegu procesu nauczania-uczenia się. Treścio­wo wewnętrzna możność koresponduje z ładem wewnętrznym i obejmuje predyspozycje poznawcze, emocjonalno-wolicjonalne oraz zdolności psychomotoryczne, a także ich stan w określonym momencie realizacji procesu nauczania-uczenia się oraz gotowość i chęc podjęcia czynności poznawczych przez uczniów.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)