NA UŻYTEK WOJSKOWY

Byłby to więc rodzaj szumu z odległego stadionu lub odgłosów, jakie wydaje za­pełniona widownia teatralna. Kiedy wszakże Jansky próbował zlokalizować ów stadion i znaleźć „szefa klaki”, spotkało go niepowodzenie: nie miał. jeszcze dostatecznie dokładnych przyrządów. Kiedy w czasie wojny światowej na użytek wojskowy stworzono radar, skonstruowano również specjalnie czułe od­biorniki, zdolne wychwytywać emisje na falach bar­dzo krótkich. Sir Edward Appleton dostrzegł możli­wość wykorzystania nowych technik do ponowienia obserwacji Jansky’ego. Kolega Appletona, J. S. Hey przystąpił do szukania emisji radiowych Słońca i uda­ło mu się to, co nie powiodło się 01iverowi Lodge. Zwróciwszy swe ulepszone detektory ku Drodze Mlecznej Hey potwierdził dedukcję Jansky’ego; świst radiowy pochodzi z Drogi Mlecznej. Zostały zidentyfi­kowane sygnały z poszczególnych źródeł w skupiskach gwiazd.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)