NAJKRÓTSZA DROGA MIĘDZY PUNKTAMI

Uczono nas kiedyś, że linia prosta jest to najkrót­sza droga między dwoma punktami, jeśli jednak linie łączące dwa punkty będziemy kreślić na kuli będącej modelem Ziemi, to najkrótszą drogą ppowierzchni będzie łuk koła wielkiego. (Dzisiaj podróżując znamy juz dobrze to „koło wielkie” jako najkrótszą trasę między interesującymi nas lotniskami, startowym i docelowym.)Matematyk niemiecki Gauss (1777—1855) ustalił matematyczne kryteria dla określania krzywizny lub płaskości. Jeśli krzywizna jest zerowa, powierzchnia jest płaska i najkrótsza droga okazuje się identyczna z najkrótszą drogą w rozumieniu geometrii klasycznej, jeśli jednak krzywizna jest dodatnia, czyli więk- i sza od zera, lub ujemna, czyli mniejsza od zera to po­wierzchnia jest eliptyczna bądź hiperboliczna’ i nai- i krótsza droga na niej jest „linią prostą” odmiennego rodzaju.

Cześć, tutaj Niki, ze mną poznasz tajniki techniki! Na moim blogu możesz poczytać o rzeczach ściśle związanych z techniką. Jest to moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Zapraszam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)